Đi du lịch Việt Nam cần biết

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Bạn muốn đến tham quan những địa điểm du lịch với những phong tục, tập quán đặc sắc mới được phát hiện? Tất cả những điều đó sẽ dễ dàng tìm được tại địa chỉ

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/174/2009010212124356/di-du-lich-viet-nam-can-biet.html