Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Ban Chỉ đạo di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch ra khỏi khu dân cư vừa họp bàn những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công tác này.

Theo điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên địa bàn thành phố có 422 cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm hoạt động trong các khu dân cư, trong đó, có 209 cơ sở nằm trong các quận nội thành. Các cơ sở công nghiệp này hoạt động trong các khu dân cư gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng ồn... Các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiến hành di dời những cơ sở nằm trong nội đô (tổng diện tích khoảng 228 ha) trước năm 2013, sau đó, tiếp tục hoàn thành di dời những cơ sở còn lại trong năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, việc di dời vẫn gặp không ít khó khăn, tiến độ rất chậm. Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố chỉ đạo các ngành tạo mọi điều kiện để đơn vị, doanh nghiệp thực hiện di dời một cách thuận lợi. Sở Quy hoạch và Kiến trúc sẽ công bố rõ vị trí của các cơ sở phải di dời nằm trong khu vực nào của quy hoạch thành phố, để có kế hoạch sử dụng đất hợp lý. Sở Công thương bố trí các điểm đến tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để các doanh nghiệp lựa chọn. Song song với việc triển khai di dời các cơ sở ô nhiễm khỏi khu dân cư, Sở Quy hoạch và Kiến trúc sẽ có trách nhiệm lập danh sách những cơ sở nằm trong vành đai 2 của thành phố để tiếp tục thực hiện công tác di dời trong thời gian tới.