Di chuyển 8 nhà chờ, 16 điểm đỗ dừng xe buýt gây ùn tắc giao thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đang khẩn trương thay đổi và di chuyển một số nhà chờ và điểm đỗ dừng xe buýt bất hợp lý, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=28080