Đi chơi Tết, hai thôn hỗn chiến

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Đi chơi Tết, hai nhóm thanh niên của thôn Tăng Long (xã Việt Long) và thôn Yên Tàng (xã Bắc Phú) huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/158734