Đi chơi bị "trấn" xe mới mua

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chị Hằng bị một nhóm người lôi ra khỏi nhà bạn tra hỏi về Hiếu, bạn trai của chị và chiếc xe Attila chưa có biển chị mới mua. Bị đe dọa, chị Hằng buộc phải đưa chìa khóa chiếc xe...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/9/99223.cand