Di chỉ luyện kim niên đại gần 3.000 năm ở Khánh Hòa

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học cho biết qua cuộc khai quật di chỉ Vĩnh Yên, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho thấy đây là di chỉ duy nhất ở Khánh Hòa minh chứng cho kỹ thuật luyện kim đúc đồng tại chỗ, có niên đại cách đây gần 3.000 năm.