ĐHQG TP.HCM dự kiến tổ chức thi riêng năm 2017

ĐHQG TP.HCM vừa đưa ra dự thảo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trong năm 2017.

Theo dự thảo, bài thi được tổ chức theo định hướng đánh giá năng lực học đại học chứ không nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh. Với định hướng đó, bài thi dự kiến làm trên giấy gồm 1 câu tự luận, 125 câu trắc nghiệm trong thời gian 180 phút.

Thí sinh TP.HCM tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (Ảnh Đinh Quang Tuấn)

Cấu trúc bài thi gồm 2 phần. phần 1 là đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ. Trong phần 1, dự kiến có 25 câu trắc nghiệm tiếng Việt đánh giá khả năng dùng từ, đọc hiểu và phân tích bài viết, 25 câu trắc nghiệm đánh giá khả năng đọc hiểu tiếng Anh, một bài luận tiếng Việt với một chủ đề cho sẵn khoảng 25 – 50 dòng.

Phần 2 là kiểm tra khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề. Ở phần này, trắc nghiệm tư duy logic thể hiện qua kiến thức toán học và bài trắc nghiệm kiểm tra khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề với 50 câu về kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế và kỹ thuật.

Kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra 2 tuần sau kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức. ĐHQG TP.HCM dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực ở 3 điểm là TP.HCM, Cần Thơ và Quy Nhơn.

Trong năm đầu thực hiện, dự kiến có thể chỉ thi theo hình thức trắc nghiệm. Phần tự luận kiểm tra khả năng diễn đạt tiếng Việt sẽ thực hiện sau 2 năm tiếp theo để thi sinh có thời gian chuẩn bị.

Được biết, ĐHQG TP.HCM sẽ công bố đề thi mẫu sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị.

Ngân Anh