ĐHQG Hà Nội: Sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ

(Công lý) - Từ khóa học QH.2010, ĐHQG Hà Nội áp dụng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ như một điều kiện bắt buộc trước khi tốt nghiệp.

ĐHQG Hà Nội: Sinh viên tốt nghiệp phải đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ - Ảnh 1

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội phát biểu tại Hội nghị dạy và học ngoại ngữ. Ảnh: VNU

Tại Hội nghị dạy và học ngoại ngữ trong ĐHQG Hà Nội vừa qua, đại diện trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội đã trình bày báo cáo tổng quan và những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong ĐHQG Hà Nội. Theo báo cáo, từ khóa học QH.2010, ĐHQG Hà Nội áp dụng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ như một điều kiện bắt buộc trước khi tốt nghiệp.

Chủ trì Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐHQG Hà Nội khẳng định việc đặt chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đối với người học là một chủ trương đúng đắn; đồng thời yêu cầu khâu kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra cần được thực hiện công khai, minh bạch, đánh giá đúng năng lực ngoại ngữ của người học.

Theo đó, ông chỉ đạo, cần tăng cường giám sát, kiểm tra phương pháp giảng dạy, chất lượng đội ngũ cán bộ, cách thức tổ chức giảng dạy ngoại ngữ; áp dụng chuẩn đầu vào bằng bài thi chuẩn hóa, có cấp chứng chỉ với hiệu lực trong suốt quá trình đào tạo.

Được biết, hàng năm, ĐHQG Hà Nội tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) ngoại ngữ dành cho sinh viên trong toàn trường. Bài thi ĐGNL ngoại ngữ tạo cơ hội cho những sinh viên có trình độ tiếng Anh tốt có thể rút ngắn thời gian học tiếng Anh, tập trung cho các môn chuyên ngành khác. Đối với những sinh viên đã đạt điểm học phần nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra, kỳ thi sẽ giúp các bạn có nhiều cơ hội thử sức để xác định lại chuẩn đầu ra về ngoại ngữ trước khi hoàn thành chương trình học.

Thông thường, kỳ thi được tổ chức 6 lần/năm học. Kết quả bài thi xác định trình độ thí sinh từ bậc A1 đến C2. Thí sinh sử dụng kết quả này để xét miễn học và ghi điểm tối đa cho những học phần ngoại ngữ chưa tích lũy (trước 2015), đồng thời để xác định chuẩn đầu ra.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể xác định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ bằng việc tham gia các kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ của các tổ chức khảo thí quốc tế và đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương với chuẩn ngoại ngữ được áp dụng ở ĐHQG Hà Nội.

Báo cáo của Trường ĐH Ngoại ngữ cũng nêu đề xuất mô hình giảng dạy ngoại ngữ không chuyên đáp ứng chuẩn đầu ra như phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức thi xác định chuẩn đầu ra cho người học; nâng số tín chỉ ngoại ngữ cơ sở và trong chương trình đào tạo hoặc đưa chương trình ngoại ngữ tăng cường vào giảng dạy; áp dụng cơ chế xác định chuẩn đầu vào năng lực ngoại ngữ, sinh viên cần đạt năng lực tương đương A2 mới vào học chương trình ngoại ngữ cơ sở.

Hiện nay, ĐHQG Hà Nội đang tổ chức đào tạo 3 loại chương trình đào tạo chính: chương trình đào tạo chuẩn; chương trình đào tạo chất lượng cao; chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế. Mỗi loại chương trình đào tạo trên có những yêu cầu khác nhau về chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên, do đó, số lượng tín chỉ và nội dung giảng dạy các học phần tiếng Anh của các loại chương trình này cũng khác nhau.

Đối với tiếng Anh, sinh viên tham gia bài thi đánh giá năng ĐGNL lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Vietnamese Standarized Test of English Proficiency – VSTEP) để xác định chuẩn đầu ta B1, B2, C1. Các ngoại ngữ khác, sau khi hoàn thành học phần ngoại ngữ cơ sở 3, 4, sinh viên tham gia bài thi xác định chuẩn đầu ra do trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức.