DHG: Lãi ròng hợp nhất quý 4/2012 hơn 133 tỷ đồng, tăng 25% cùng kỳ

CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2012 với doanh thu thuần đạt 906 tỷ đồng, lãi ròng 133 tỷ đồng; tương ứng với mức tăng 19 % và 25% so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, DHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,931 tỷ đồng, lãi ròng 491.3 tỷ đồng; lần lượt tăng 17.7%, tăng 18.2% so với năm 2011.

Đối với hoạt động liên doanh liên kết, DHG đã giảm số lỗ trong năm 2012 xuống còn 150 triệu đồng, trong khi năm 2011 lỗ đến hơn 10 tỷ đồng.

Một nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận của DHG tăng trong năm 2012 là nhờ vào khoản tiền hoàn nhập dự phòng trong năm gần 30 tỷ đồng. Đây là số dư dự phòng trợ cấp mất việc được công ty hoàn lại nhờ thực hiện theo thông tư 180/2012/TT-BTC về chi trợ cấp mất việc cho người lao động tại doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý nữa là khoảng thu nhập khác của DHG đạt hơn 39 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2011 chỉ ở mức 9.9 tỷ đồng. Trong báo cáo thuyết minh tài chính của DHG cũng không chỉ rõ nguồn thu nhập này.