ĐHĐCĐ bất thường PGI: Áp dụng mô hình không Ban kiểm soát

Sáng ngày 20/6, Tổng CTCP bảo hiểm Pjico (PGI) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

Căn cứ theo điều 134.1. (B) của Luật doanh nghiệp năm 2014 về cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát, PGI áp dụng cơ cấu tổ chức không Ban kiểm soát nên Công ty thực hiện thay Ban kiểm soát bằng Ban kiểm toán nội bộ do HĐQT quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành.

Do theo quy định, doanh nghiệp muốn thay thế Ban kiểm soát như trên phải có Thành viên HĐQT độc lập chiếm trên 20% tổng số lượng Thành viên HĐQT hiện hành, nên Công ty thực hiện cơ cấu về nhân sự Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ bất thường PGI: Áp dụng mô hình không Ban kiểm soát - Ảnh 1

Công ty miễn nhiệm một TV HĐQT và toàn bộ Ban kiểm soát - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

Do vậy, tại Đại hội, HĐQT PGI trình việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Trần Quốc Hùng theo đơn từ nhiệm. Cụ thể, ông Hùng đã đưa đơn từ nhiệm khỏi chức vụ này do ông là đại diện phần vốn của CTCP Vật từ và Thiết bị Toàn bộ (Matexim) tại PGI nhưng Matexim đã thực hiện thoái vốn.

Thay vào đó, ĐHĐCĐ của Công ty bầu bổ sung bà Trịnh Thị Quỳnh Hương giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập. Bà Hương sinh năm 1970 hiện tại đang giữ chức vụ Phó Tổng CN Hà Nội - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.

Cùng với đó, ĐHĐCĐ cũng đồng ý miễn nhiệm toàn bộ Ban kiểm soát để áp dụng mô hình nêu trên.

ĐHĐCĐ còn bầu ông JOO HAE YUN giữ chức vụ Thành viên HĐQT không điều hành của PGI nhiệm kỳ 2014 - 2019. Việc bầu ông JOO HAE YUN là do Samsung Fire and Marine Insurane Co. (SFMI) đề cử nên kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực khi PGI hoàn thành thủ tục đăng ký cổ phần mà SFMI đăng ký mua với VSD và theo quy định tại các hợp đồng giao dịch.

ĐHĐCĐ bất thường PGI: Áp dụng mô hình không Ban kiểm soát - Ảnh 2

Sau đợt phát hành riêng lẻ cho SFMI, vốn điều lệ của PGI tăng từ 709,7 tỷ đồng lên thành 887,17 tỷ đồng.

Do Tổng Công ty thép và Công ty Matexim đã thoái vốn khỏi PGI nên hiện tại PGI còn 4 cổ đông sáng lập là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm quốc gia và Công ty TNHH MTV Hanel.