DHA: Thành viên HĐQT Lại Duy Hồng đăng ký mua 15,000 cp

Ông Lại Duy Hồng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hóa An (HOSE: DHA) đăng ký mua 15,000 cp từ ngày 23/01 đến 20/02. Hiện ông Hồng đang nắm 44,352 cp, chiếm tỷ lệ 0.29%.