ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh trong cả nước từ năm 2011

NDĐT-Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh vừa cho biết, từ năm 2011 trường bắt đầu tuyển sinh trong cả nước vào tất cả các ngành thay vì một số ngành chỉ tuyển thí sinh từ Đà Nẵng trở vào năm như các năm trước.

Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2011 là 1.610 chỉ tiêu bậc đại học (tăng 110 chỉ tiêu so với năm 2010). Trong đó có 12 ngành với 555 chỉ tiêu ngoài ngân sách nhà nước. Năm nay, trường tăng chỉ tiêu ngành điều dưỡng với 120 chỉ tiêu (tăng 50 chỉ tiêu so với năm 2010). Trường đã giảm chỉ tiêu của ngành Bác sĩ đa khoa, dự kiến chỉ tuyển 500 chỉ tiêu (giảm 130 chỉ tiêu), ngành Bác sĩ Y học cổ truyền chỉ tuyển 150 chỉ tiêu (giảm 50 chỉ tiêu)… so với năm 2010. Năm 2011, ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh không có chỉ tiêu cho hệ dự bị.