ĐH Xây dựng Hà Nội: 40% thí sinh có tổng điểm 3 môn dưới trung bình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trước đó, Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Nguyễn Văn Hùng cho biết, môn Toán có khoảng chục điểm 10, còn điểm 9,75 rất nhiều do thí sinh mất 0,25 điểm cho phần biện luận tư duy ở câu đầu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=79344