ĐH Princeton: Bộ xử lý mạnh hơn khi không còn lỗ hổng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trường ĐH Princeton (Mỹ) đã phát hiện kỹ thuật làm tan biến đi những lỗ hổng trong chip máy tính. Quá trình này là sự trợ giúp lớn lao cho các nhà sản xuất chip.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9998&t=pcolarticle