ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục đề xuất phương án bổ sung chỉ tiêu

* Bộ GD-ĐT khẳng định chỉ cho thêm chỉ tiêu, không cho hạ điểm chuẩn

Trường đã thông báo không nhận các TS thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng bậc ĐH lấy dưới điểm chuẩn NV1 công bố trước đó (20 điểm - PV). Các cá nhân liên quan cũng chịu các hình thức kiểm điểm. Tuy nhiên, trong công văn mới này, trường tiếp tục xin phép Bộ GD-ĐT đồng ý chính thức để trường tuyển bổ sung 150 CT bậc ĐH ngành Tài chính - Ngân hàng với mức điểm tuyển 19,5. Trong khi đó, ngày 24.9, Báo Thanh Niên có nhận được công văn của Bộ GD-ĐT gửi đến cho biết: Cả hai công văn số 5512/BGD-ĐT-KHTC ngày 8.9.2010 và số 5891/BGD T-GD ĐH ngày 21.9.2010, Bộ GD-ĐT đều không cho phép trường ĐH Ngân hàng TP.HCM được tuyển bổ sung CT đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội với mức 19,5 điểm. Về vấn đề này, chúng tôi xin nói thêm cho rõ: Sau khi có kết quả tuyển sinh năm 2010 và hoàn tất điểm chuẩn chính thức NV1 cho từng ngành và bậc học, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận thấy vẫn còn một số lượng đáng kể TS dự thi vào ngành Tài chính - Ngân hàng có điểm thi từ 17 đến 19,5 không có cơ hội trúng tuyển vào trường (có 840 TS nằm trong khoảng từ 17 đến 19,5; 264 TS nằm trong khoảng từ 19 đến 19,5). Từ đó trường làm công văn ký ngày 12.8.2010 gửi Bộ xin phép được tuyển 400 CT ngành Tài chính - Ngân hàng với 200 CT bậc ĐH và 200 CT bậc CĐ thuộc diện ngoài ngân sách. Ngày 8.9.2010, Bộ GD-ĐT đã có công văn đồng ý cho trường ĐH Ngân hàng điều chỉnh bổ sung CT tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2010 để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (một cách gọi khác của đào tạo ngoài ngân sách - PV). Tại công văn này, Bộ chỉ cho phép trường được bổ sung 150 CT bậc ĐH và 100 CT bậc CĐ, không nêu mức điểm cụ thể là bao nhiêu và yêu cầu “trường ĐH Ngân hàng TP.HCM triển khai tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy mà Bộ GD-ĐT đã ban hành”. Thanh Niên