ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM dự kiến tuyển sinh 5600 chỉ tiêu năm 2013

(NDHMoney) Năm 2013, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) tổ chức thi tuyển sinh Đại học và Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 5.600 chỉ tiêu.

HUTECH tổ chức thi tuyển sinh cả 3 đợt theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Đợt 1: thi Đại học khối A, A1, V.

- Đợt 2: thi Đại học khối B, D1, H.

- Đợt 3: thi Cao đẳng các khối A, A1, B, D1, V, H.

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến các ngành năm 2013 của trường:

Để biết thêm thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường khác, mời độc giả xem: Tại đây