ĐH Huế công bố điểm trúng tuyển NV3

(VTC News) - Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế vừa công bố điểm trúng tuyển NV3. Dưới đây là điểm trúng tuyển chi tiết vào các ngành.

A. bẬc đẠi hỌc I. khoa du lỊch (DHd): ii. TrưỜng đẠi hỌc NgoẠi ngỮ (DHf): III. TrưỜng đẠi hỌc Nông Lâm (DHL): Iv. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (DHQ): v. TrưỜng đẠi hỌc sư phẠm (DHs): vI. TrưỜng đẠi hỌc khoa hỌc (DHt): vII. TrưỜng đẠi hỌc Y DưỢc (DHY): b. các ngành liên kẾt đào tẠo đẠi hỌc I. Liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai: TrưỜng đẠi hỌc sư phẠm (DHs) II. Liên kết với Trường Đại học An Giang: 1 TrưỜng đẠi hỌc nông lâm (DHl) C. bẬc cao đẲng TrưỜng đẠi hỌc Nông Lâm (DHL): Các ngành học thi theo khối A, lấy điểm trúng tuyển theo ngành: Điểm trúng tuyển nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Riêng đối với các ngành liên kết đào tạo đại học tại An Giang và Đồng Nai, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 (một điểm). Phạm Thịnh