ĐH FPT công bố kết quả tuyển sinh kỳ thi tháng 8/2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 12/8/2008, hội đồng tuyển sinh ĐH FPT đã công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh ngày 3/8/2008 với điểm chuẩn trong kỳ thi lần này là 60/105 điểm.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11154&t=pcolarticle