ĐH Bách khoa Hà Nội xét tuyển Thạc sĩ với các ngành kỹ thuật, công nghệ

Từ năm 2016, thay vì thi tuyển, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiến hành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển các chương trình đào tạo cao học định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ khoa học) cho những ngành kỹ thuật, công nghệ.

ĐH Bách khoa Hà Nội xét tuyển Thạc sĩ với các ngành kỹ thuật, công nghệ - Ảnh 1

Mô hình và chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ mới có thủ tục đăng ký đơn giản sẽ tạo tâm lý tốt cho người học định hướng phát triển rõ ràng ngay từ bậc đại học (Ảnh minh họa)

Đây là một nội dung triển khai Đề án “Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Bộ GD&ĐT phê duyệt, theo thông báo của Viện Đào tạo Sau đại học - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thông báo của Viện Đào tạo Sau đại học cũng cho biết, hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu, có chất lượng đào tạo tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn tích cực trong việc đổi mới mô hình, chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh.

Thực hiện Đề án “Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo giai đoạn 2009 - 2015” đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, kể từ năm 2010, Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức áp dụng mô hình đào tạo 5+1 (Kỹ sư - Thạc sĩ) và 4+2 (Cử nhân - Thạc sĩ). Chương trình đào tạo Thạc sĩ được thiết kế theo định hướng nghiên cứu (Thạc sĩ khoa học) và định hướng ứng dụng (Thạc sĩ kỹ thuật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) cho 32 chuyên ngành đào tạo. Nhờ đó, người học có thể chủ động lựa chọn chương trình học để phù hợp với vị trí công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoặc theo công việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Từ kết quả và kinh nghiệm có được sau 5 năm áp dụng mô hình và chương trình đào tạo theo 2 định hướng nghiên cứu và ứng dụng, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tiếp tục hoàn thiện mô hình đào tạo với mục tiêu tăng cường chất lượng đào tạo Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu cao về chuẩn đầu ra.

Trên cơ sở Đề án “Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020” mới được phê duyệt, trường sẽ triển khai áp dụng chương trình đào tạo tích hợp đại học - sau đại học. Theo đó, sinh viên ngay từ năm thứ 3 đã được tham gia các nhóm nghiên cứu, thực hiện các đề tài nghiên cứu cùng giáo viên hướng dẫn. Cùng với đó, hướng nghiên cứu đề tài tốt nghiệp đại học sẽ được phát triển tiếp tục ở bậc Thạc sĩ. Sinh viên có thể lập kế hoạch học tập, đăng ký học các học phần trong chương trình tích hợp để quá trình học tập từ bậc đại học lên Thạc sĩ không ngắt quãng.

Đối tượng được xét tuyển trình độ Thạc sĩ phải đáp ứng các yêu cầu: tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên; có thời gian tốt nghiệp không quá 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển; ngành đào tạo trình độ đại học đúng với ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ. Học viện trúng tuyển học tập trung liên tục tại trường.

Theo nhận định của Viện Đào tạo Sau đại học, những ưu điểm của mô hình đào tạo mới là: thủ tục đăng ký đơn giản sẽ tạo tâm lý tốt cho người học định hướng phát triển rõ ràng ngay từ bậc học đại học; chất lượng đào tạo được nâng cao nhờ gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học. Đồng thời, phương thức xét tuyển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên tham gia chương trình đào tạo phối hợp với các trường đại học danh tiếng trên thế giới trong các chương trình đào tạo song bằng, phối hợp, đồng hướng dẫn học viên.

Viện Đào tạo Sau đại học cho biết thêm, trường đã ban hành quy định về xét tuyển đầu vào Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và sắp tới sẽ ra thông báo tuyển sinh theo phương thức xét tuyển với những hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, qui trình và thủ tục để áp dụng ngay cho các sinh viên năm cuối và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

M.T