Dệt may, ngân hàng bắt tay cùng kinh doanh

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Eximbank và Vinatex sẽ hợp tác kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động như liên doanh, liên kết đầu tư, đầu tư bất động sản...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=0806&home=detail&id=a3a1f8b47e1ee3&page=category