DenyBuddy - Phần mềm xóa nick YM của bạn trên Friend List người khác "Made in Viet Nam"

    Gốc

    XHTTOnline: Đôi khi, những tin nhắn "spam" làm bạn rất bực mình, hay một người bạn cũ, bạn đã trót "Allow" (cho phép) người ta add nick mình, nhưng sau đó lại không muốn kết bạn nữa. Và bạn muốn xóa nick của mình khỏi danh sách bạn bè trong Yahoo Messenger của người ta....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13207