Hải Dương: Nhiều trường huyện Ninh Giang cho học sinh tạm dừng đến trường vì có GV, HS là F1

Hải Dương: Nhiều trường huyện Ninh Giang cho học sinh tạm dừng đến trường vì có GV, HS là F1

Tại huyện Ninh Giang (Hải Dương), đã có 3 trường tiểu học gồm: Kiến Quốc, Hồng Dụ, Hưng Long và một phân...
Hàng nghìn học sinh Hải Dương nghỉ học vì liên quan trường hợp F1

Hàng nghìn học sinh Hải Dương nghỉ học vì liên quan trường hợp F1

Hàng ngàn học sinh nghỉ học khẩn cấp vì liên quan ca F1

Hàng ngàn học sinh nghỉ học khẩn cấp vì liên quan ca F1

Phòng chống COVID-19, hơn 1.000 học sinh một huyện ở Hải Dương tạm nghỉ học

Phòng chống COVID-19, hơn 1.000 học sinh một huyện ở Hải Dương tạm nghỉ học

Đà Nẵng: Nhân viên quầy spa nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Đà Nẵng: Nhân viên quầy spa nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Hải Dương: Giám sát chặt chẽ các trường hợp liên quan đến các ổ dịch ở Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái

Hải Dương: Giám sát chặt chẽ các trường hợp liên quan đến các ổ dịch ở Hà Nam, Vĩnh Phúc, Yên Bái

Gần 900 xét nghiệm liên quan đến đền Tiên La đã cho kết quả âm tính

Gần 900 xét nghiệm liên quan đến đền Tiên La đã cho kết quả âm tính

Hải Dương rà soát được 3 trường hợp liên quan đến bar Sunny

Hải Dương rà soát được 3 trường hợp liên quan đến bar Sunny

110 mẫu xét nghiệm tại Thái Bình âm tính lần 1

110 mẫu xét nghiệm tại Thái Bình âm tính lần 1

Liên quan ca mắc COVID-19, Thái Bình khẩn cấp tìm người đến Đền Tiên La

Liên quan ca mắc COVID-19, Thái Bình khẩn cấp tìm người đến Đền Tiên La

Thái Bình thông báo khẩn tìm người đến đền Tiên La

Thái Bình thông báo khẩn tìm người đến đền Tiên La

Bệnh nhân COVID-19 từng đến đền Tiên La, Thái Bình ra thông báo khẩn

Bệnh nhân COVID-19 từng đến đền Tiên La, Thái Bình ra thông báo khẩn

Bệnh nhân Covid-19 đến dự lễ hội, Thái Bình khẩn cấp tìm người liên quan

Bệnh nhân Covid-19 đến dự lễ hội, Thái Bình khẩn cấp tìm người liên quan

Thái Bình tìm người tới ngôi đền bệnh nhân Covid-19 từng có mặt

Thái Bình tìm người tới ngôi đền bệnh nhân Covid-19 từng có mặt

Bệnh nhân COVID-19 từng đi lễ tại đền Tiên La, tỉnh Thái Bình ra thông báo khẩn

Bệnh nhân COVID-19 từng đi lễ tại đền Tiên La, tỉnh Thái Bình ra thông báo khẩn

Ai đi lễ ở Đền Tiên La, Thái Bình khai báo khẩn cấp

Ai đi lễ ở Đền Tiên La, Thái Bình khai báo khẩn cấp

Thái Bình tìm người đến cụm Đền Tiên La

Thái Bình tìm người đến cụm Đền Tiên La

Thái Bình: Phát hiện một trường hợp F0 đi lễ hội đền Tiên La

Thái Bình: Phát hiện một trường hợp F0 đi lễ hội đền Tiên La