Đền thờ tam vị Tản Viên Sơn Thánh - được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Cụm di tích Đền Thượng, Đền Trung và Đền Hạ ở hai xã Minh Quang và Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Tây), nơi thờ tam vị Tản Viên Sơn Thánh vừa được công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119276&sub=134&top=43