Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á

Bò lực sĩ, siêu nhân lấy vợ, cá khổng lồ... là những hình ảnh khôi hài chỉ có ở châu Á.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 1

Đi làm là phải chỉnh tề.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 2

Bò lực sĩ.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 3

Mẹ ơi cứu con.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 4

Siêu nhân lấy vợ.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 5

Tóc bố buộc đấy.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 6

Cá khủng.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 7

Chiếc máy chiếu bá đạo.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 8

Chó cưng nhà em.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 9

Vẫn mãi là FA.

Đến thánh chế cũng phải cúi mình với con người châu Á - Ảnh 10

Chú ngồi cho chắc nha, anh chuẩn bị tăng tốc đây.