Đến nơi không biết chữ, biết tính ở...Hà Nội

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    Cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km, có nhiều người dân ở huyện Mỹ Đức và Ba Vì đang sống trong tình trạng mù chữ: Không viết được tên mình, không tính được tiền công khi đi làm thuê...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/187686