Đến năm 2020, TP.HCM hết ngập

TP.HCM sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm và một phần của 5 lưu vực ngoại vi rộng 550 km2 với khoảng 6,5 triệu dân vào năm 2020.

Thành ủy và UBND TP.HCM vừa giao các sở ngành, quận huyện rà soát bổ sung xây dựng hoàn thiện kế hoạch thực hiện chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu của chương trình là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm TP.HCM và một phần của 5 lưu vực ngoại vi rộng 550 km 2 với khoảng 6,5 triệu dân.

Đồng thời cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường TP.HCM.

Ngoài ra, trong giai đoạn này cần đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể như triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập do mưa để giải quyết xóa 17 tuyến đường ngập nước do mưa, 23 tuyến đường ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây, 179 tuyến hẻm và 9 tuyến đường ngập nước do triều, xây dựng 7 nhà máy xử lý nước thải…

Đến năm 2020, TP.HCM hết ngập - Ảnh 1

Năm 2020, TP.HCM sẽ không còn việc ngập nước

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020 được xây dựng với 5 nhóm: Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng. Triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong vùng.

Thứ hai là ban hành cơ chế chính sách và cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cho công tác xóa, giảm ngập. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn TP. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập.

Thứ tư là tăng cường liên kết, hợp tác khoa học công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Năm 2020 cũng là thời gian mà TP.HCM cơ bản hoàn tất công tác di dời hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn, gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh rạch.

Mục tiêu này nằm trong Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15 của Thành ủy TP.HC về chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch nhằm chỉnh trang và phát triển đô thị, phấn đấu hoàn thành việc di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch. Xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu. Xxây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Trong năm 2016, TP.HCM tổ chức kiểm định chất lượng tất cả các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Hoàn thành việc lựa chọn chủ đầu tư tham gia xây dựng mới, thay thế các chung cư cũ hư hỏng nặng đối với 23 chung cư đã có kết quả kiểm định chất lượng cấp D.

Mục tiêu đến năm 2020, thực hiện cải tạo hoặc đầu tư xây dựng mới 50% số lượng chung cư cũ hư hỏng, trong tổng số 474 chung cư để tiến hành đầu tư xây dựng mới thay thế.