Đến năm 2020: Phấn đấu đạt 39-41 triệu tấn thóc/năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vừa có tờ trình Chính phủ về Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu đề ra là duy trì diện tích trồng lúa tối thiểu 3,5 triệu ha đến năm 2020, đảm bảo tổng sản lượng đạt 39-41 triệu tấn thóc/năm.