Đến lượt Chủ tịch HĐQT của SBT bị UBCKNN phạt

ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán: SBT) bị phạt 42,5 triệu đồng.

Ngày 17/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1114/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Phạm Hồng Dương.

Theo đó, ông Dương bị phạt 42,5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 02/6/2016 đến ngày 10/6/2016, ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán: SBT) đã thực hiện giao dịch bán 715.000 cổ phiếu SBT nhưng đến ngày 29/6/2016, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Dương.

Trước đó, ông Lê Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SBT cũng đã bị phạt 42,5 triệu đồng do đã thực hiện giao dịch mua 106.570 cổ phiếu SBT nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là người có liên quan với ông Nguyễn Quốc Việt - thành viên Hội đồng quản trị SBT cũng bị phạt 42,5 triệu đồng do đã mua 375.000 cổ phiếu SBT vào ngày 19/08/2016 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch.