Đền Hùng, hai lần Bác đã viếng thăm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lúc sinh thời, tỉnh Phú Thọ, miền đất Tổ có vinh dự đư­ợc đón Bác về thăm 8 lần. Trong 8 lần ấy, có hai lần Bác đến thăm Đền Hùng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=53041