Đến hết tháng 9-2016 xuất siêu gần 3,72 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9-2016 đạt gần 253,44 tỷ USD, tăng 3,9%, tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015.

Đến hết tháng 9-2016 xuất siêu gần 3,72 tỷ USD - Ảnh 1

Xuất khẩu 10 nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất 9 tháng năm 2016.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 năm 2016 (từ 16-9-2016 đến 30-9-2016) đạt hơn 15,84 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng gần 1,68 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9-2016.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 9-2016 đạt gần 163,75 tỷ USD, tăng 5,5% tương ứng tăng hơn 8,47 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015 và chiếm 64,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 9-2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 1,16 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9-2016 thặng dư gần 3,72 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 8,5 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng gần 1,58 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 9-2016.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 9 tăng so với kỳ 1 tháng 9-2016 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 23%, tương ứng tăng 301 triệu USD; hàng dệt may tăng 17,1%, tương ứng tăng 171 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 29,1%, tương ứng tăng 127 triệu USD; giầy dép các loại tăng 31,6%, tương ứng tăng 120 triệu USD; hàng thủy sản tăng 34,8%, tương ứng tăng 99 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11,6%, tương ứng tăng 95 triệu USD; ... Trong khi đó một số nhóm hàng giảm như phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 10,9%, tương ứng giảm 32 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 47,2%, tương ứng giảm 20 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện giảm 9,6%, tương ứng giảm18 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu giảm 9,6%, tương ứng giảm 2 triệu USD; ...

Như vậy, tính đến hết tháng 9-2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 128,58 tỷ USD, tăng 7% tương ứng tăng gần 8,43 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 9-2016 đạt gần 5,98 tỷ USD, tăng 19,9% tương ứng tăng 993 triệu USD so với kỳ 1 tháng 9-2016, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2016 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 89,93 tỷ USD, tăng 9,8% tương ứng tăng hơn 8,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9-2016 đạt hơn 7,34 tỷ USD, tăng 1,3% (tương ứng tăng 95 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 9-2016.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 9-2016 tăng so với kỳ 1 tháng 9-2016 chủ yếu do tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 6,3%, tương ứng tăng 70 triệu USD; đi ện thoại các loại và linh kiện tăng 11,2%, tương ứng tăng 52 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 33%, tương ứng tăng 43 triệu USD; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 57,6%, tương ứng tăng 37 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 90,3%, tương ứng tăng 31 triệu USD; ... Ở chiều ngược lại, xăng dầu các loại giảm 7,6%, tương ứng giảm 14 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo giảm 7,9%, tương ứng giảm 16 triệu USD; kim loại thường khác giảm 55,4%, tương ứng giảm 54 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,5%, tương ứng giảm 56 triệu USD; ngô giảm 41,6%, tương ứng giảm 62 triệu USD; ...

Như vậy, tính đến hết tháng 9-2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 124,86 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% (tương ứng tăng hơn 1,07 USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 9 đạt hơn 4,41 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3%% tương ứng giảm 15 triệu USD so với kỳ 1 tháng 9-2016, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 9-2016 đạt gần 73,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6% tương ứng tăng 427 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Bảo Hà