Đền Hai Bà Trưng

    1 đăng lạiGốc

    ND - Đền Hai Bà thuộc phường Đồng Nhân (Hà Nội). Hầu như ít người biết đến, có một ngôi đền cổ đã tồn tại 800 năm ở làng Đồng Nhân Châu, ngoài đê sông Hồng (nay là phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) để ghi lại dấu tích Hai Bà hiển Thánh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109598&sub=81&top=43