Đèn điện thoại -Lợi ích riêng, tai hại chung

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Nhỏ, xinh xắn, khá thời trang với nhiều màu sắc đa dạng, lại cực kỳ … “tiện ích” xuất hiện khá nhiều thời gian vừa qua trên thị trường thực chất là những dụng cụ…“ăn cắp” chuyên nghiệp...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.28573.qdnd