Đến 30-6-2008: Hoàn thành đường tạm nối cầu Thủ Thiêm với Đại lộ Đông -Tây

Chiều 20-2, đại diện Khu Quản lý GTĐT số 2 (thuộc Sở GTCC) cho biết, tuyến đường tạm nối cầu Thủ Thiêm với Đại lộ Đông -Tây (giai đoạn 1) sẽ hoàn thành và thông xe vào 30-6-2008. Hiện nay, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong (còn 1 hộ cuối cùng sẽ giải tỏa trong tuần tới).