Đến 2012 sẽ có ba tổ chức kiểm định giáo dục

(PL)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với giáo dục ĐH và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020 với tổng kinh phí dự kiến trên 98.800 triệu đồng.

Theo đề án này, trong giai đoạn 2011-2015, các tổ chức KĐCLGD của nhà nước sẽ được thành lập; đến giai đoạn 2016-2020 nhà nước cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập các tổ chức KĐCLGD, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về KĐCLGD và triển khai kiểm định các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp, các chương trình giáo dục ĐH. Đến hết năm 2012 sẽ có ít nhất ba tổ chức KĐCLGD của nhà nước được thành lập và đi vào hoạt động. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục sẽ được khuyến khích đăng ký đánh giá, kiểm định bởi các tổ chức KĐCLGD quốc tế và trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Q.DŨNG