Đến 2010 sẽ chính thức “quản” thuê bao di động trả trước

    Gốc

    Kế hoạch triển khai quản lý thuê bao di động trả trước sẽ được chia làm 3 giai đoạn và kết thúc vào 31/3/2010...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=357585a34cc413&page=category