Đêm trên đường ra trận

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Những dải sáng của đèn xe rọi vào lớp bụi dày đặc từ mặt đường bốc lên rồi tỏa sang hai bên thành xe, cuồn cuộn như sóng ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/qdndcuoituan.tulieuphongsu.33135.qdnd