Đêm nhạc Văn Cao - Đoàn Chuẩn tại phòng trà ATB

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Từ ngày 14 - 16.11, người yêu nhạc sẽ lại được sống trong không gian âm nhạc của hai nhạc sĩ Văn Cao và Đoàn Chuẩn với các đêm nhạc đặc biệt được tổ chức tại phòng trà ATB (TP.HCM).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081114111943.aspx