Đêm Nghệ thuật Hennessy lần đầu tại Hà Nội

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    NDĐT - Sau những chương trình được tổ chức tại nhiều thành phố trên thế giới, Đêm Nghệ thuật Hennessy (Hennessy Artistry) sẽ lần đầu tiên đến với khán giả trẻ Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 1-10 tới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130535&sub=134&top=43