Đêm chơi của những cô chiêu cậu ấm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nam cho biết, Ke đã xuất hiện trong giới ăn chơi Việt Nam từ 2 - 3 năm nay nhưng giờ mới được dân chơi sử dụng nhiều. Phong trào rộ lên bắt đầu từ những du học sinh từ nước ngoài về, những cậu ấm cô chiêu bắt trước dân nghiền qua phim ảnh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=56723