Đề xuất xây dựng đường sắt nội đô số 5 theo hình thức BOT

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Ngày 7-11, tại Hà Nội, Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt theo hình thức BOT (Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao)...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/11/08/115603/11217