Đề xuất xây dựng đề án quản lý hệ thống bán lẻ thuốc lá

Các chuyên gia đã đề xuất, Chính phủ cần xem xét giao Bộ Công Thương xây dựng đề án quy hoạch ngành bán lẻ đối với mặt hàng thuốc lá.

Đề xuất xây dựng đề án quản lý hệ thống bán lẻ thuốc lá - Ảnh 1

Theo đề xuất, các cơ quan chức năng cần quản lý hệ thống bán lẻ thuốc lá giống như một số mặt hàng kinh doanh có điều kiện khác. Trên thực tế, các mặt hàng như: thuốc tân dược, rượu, xăng dầu, sim điện thoại... đều được quản lý chặt chẽ. Trong khi đó, thuốc lá lại được mua bán công khai, tự do, không thể kiểm soát trong bối cảnh hàng nhập lậu được phân phối tại hàng trăm nghìn tiệm tạp hóa. Vì vậy, đề án rất cần thiết, để quản lý các cửa hàng, tiệm tạp hóa bán thuốc lá để ngăn chặn đầu ra của thuốc lá lậu, đồng thời góp phần giảm nhập lậu.

Theo thống kê của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, có hơn 900.000 người tham gia bán lẻ thuốc lá ở nước ta. Chỉ trong hai năm gần đây, số lượng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam là khoảng 630 - 670 triệu gói, gây thất thu ngân sách khoảng 6.500 tỉ đồng.