Đề xuất thay đổi mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng

Liên quan đến Luật Thuế Giá trị gia tăng đang được thảo luận tại Quốc hội, nhiều cử tri đề xuất thay đổi mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp; các quy định pháp luật thuế trong giai đoạn tới trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi để xây dựng phù hợp, dễ thực thi và đảm bảo được chi phí tuân thủ và đảm bảo được tính kinh tế trong xây dựng các quy định; phù hợp với cải cách hành chính về thuế và việc hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-thay-doi-muc-doanh-thu-khong-chiu-thue-gia-tri-gia-tang-225985.htm