Đề xuất thành lập lực lượng thanh tra đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT đề xuất Chính phủ thành lập lực lượng thanh tra trong lĩnh vực đăng kiểm, để tăng cường quản lý Nhà nước về kiểm định xe cơ giới sau hàng loạt sai phạm diễn ra thời gian qua.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lĩnh vực đăng kiểm hiện nay không có chức năng thanh tra, vì vậy, theo Luật Thanh tra 2022, việc xây dựng lực lượng thanh tra tại các đơn vị quản lý chuyên ngành là cần thiết. Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT đề xuất Chính phủ thành lập lực lượng thanh tra trong lĩnh vực đăng kiểm, từ đó góp phần quan trọng trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-thanh-lap-luc-luong-thanh-tra-dang-kiem