Đề xuất tăng phí BOT: Doanh nghiệp vận tải nói gì?

Một số doanh nghiệp vận tải cho rằng, nếu tăng phí BOT sẽ tạo thêm gánh nặng trong hoạt động của các doanh nghiệp.

Quý vị có thông tin phù hợp với chuyên mục xin gửi về:
Email: media@dddn.com.vn

Đinh Thanh - Lê Hoa