Đề xuất tăng mức đóng BHYT từ năm 2019

Bộ Y tế kiến nghị điều chỉnh mức đóng BHYT theo 2 phương án tăng 0,3% và 0,5% theo lộ trình từ năm 2019.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công mới đây, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ cho phép Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức giá tối đa đối với người không có BHYT bằng mức giá của người có thẻ BHYT, nhằm khuyến khích người dân tham gia BHYT, tạo bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT.

Đồng thời, để giảm áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Bộ Y tế dự kiến từ ngày 1.1.2017 hoặc 1.3.2017 sẽ thực hiện mức giá dịch vụ y tế gồm chi phí trực tiếp + phụ cấp; từ ngày 1.7.2017, thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp + phụ cấp + tiền lương của nhân viên y tế.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT từ năm 2019 - Ảnh 1

(ảnh minh họa)

Bộ Y tế cũng đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện mức giá khám chữa bệnh BHYT có tiền lương từ nay đến cuối năm 2016, dự kiến sẽ theo 3 đợt vào tháng 10, 11, 12.

Theo Bộ Y tế, mặc dù quỹ BHYT vẫn có khả năng cân đối được đến hết năm 2018 nhưng cần sớm phải nghiên cứu, đề xuất tăng mức đóng BHYT từ bây giờ. Do đó, Bộ Y tế đề nghị cho phép Bộ Y tế và các bộ liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT bắt đầu từ năm 2019 với 2 phương án dự kiến.

Cụ thể, Luật BHYT quy định mức đóng BHYT tối đa là 6% lương nhưng hiện nay đang đóng 4,5% lương. Vì thế, phương án 1 là điều chỉnh tăng mức đóng BHYT thêm 0,3%/năm. Theo đó lộ trình tăng mức đóng dự kiến năm 2019 là 4,8% lương; năm 2020 là 5,1%; 2022 là 5,4%; 2023 là 5,7%; 2024 là 6%.

Còn phương án 2: Điều chỉnh tăng với mức 0,5%/năm. Theo đó dự kiến mức đóng BHYT năm 2019 là 5% lương; năm 2020 là 5,5% và năm 2021 là 6%.

Kim Thoa