Đề xuất tăng mỗi năm khoảng 1.100 tỷ đồng cho khám, chữa bệnh BHYT

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) tối đa 5% xuống tối đa 4%, phần còn lại 1% (dự kiến tương đương 1.100 tỷ đồng mỗi năm) được bổ sung ngay vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trong đó, Bộ đề xuất điều chỉnh giảm số kinh phí phân bổ dành cho chi phí quản lý quỹ BHYT, chuyển sang chi trực tiếp cho khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý tối đa 5% như quy định hiện hành xuống tối đa 4% cho hoạt động quản lý quỹ BHYT. Phần còn lại 1% bổ sung ngay vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Cũng theo Bộ Y tế, số thu BHYT trong năm được phân bổ và sử dụng 90% cho khám chữa bệnh; 10% số tiền đóng BHYT dành cho quỹ dự phòng và chi phí quản lý quỹ BHYT, trong đó dành tối thiểu 5% số tiền đóng BHYT cho quỹ dự phòng.

Bộ Y tế cho biết, nếu thực hiện đề xuất trên sẽ tăng nguồn kinh phí chi cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong bối cảnh mức đóng BHYT còn thấp, nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng.

Việc tăng chi phí cho quỹ khám chữa bệnh BHYT sẽ giúp đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bệnh. Ảnh: Kim Quyên

Việc tăng chi phí cho quỹ khám chữa bệnh BHYT sẽ giúp đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người bệnh. Ảnh: Kim Quyên

Tổng kinh phí được bổ sung vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh mỗi năm khoảng 1.100 tỷ đồng sẽ được phân bổ, điều tiết ngay từ đầu năm cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, nhiệm vụ góp phần giảm tình trạng thiếu kinh phí, nợ đọng kéo dài.

Tăng quỹ khám chữa bệnh BHYT sẽ góp phần tăng quyền lợi và khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế có chất lượng, từ đó làm giảm tỷ lệ mắc, điều trị các bệnh, tật; giảm thời gian, nhân lực để điều chỉnh kết dư chi phí quản lý, điều chỉnh bổ sung kinh phí cho bảo hiểm xã hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhờ có thêm kinh phí nên có thể tăng phân bổ, từ đó giúp tiết kiệm chi ngân sách cho bộ máy.

Điều này cũng giúp tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế có chất lượng từ đó làm giảm tỷ lệ mắc, điều trị các bệnh, tật, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ Y tế cũng đánh giá, việc ban hành chính sách cũng có tác động đến giảm nghèo thông qua hạn chế chi từ tiền túi của những người dân do tăng tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng. Bên cạnh đó, việc tăng sức khỏe và cơ hội việc làm cũng sẽ giúp người dân tạo thêm nhiều thu nhập cho bản thân và xã hội. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp tăng niềm tin vào chính sách BHYT từ đó có thể thu hút người dân tham gia BHYT.

Theo Bộ Y tế, việc đặt mức tối đa 4% tiền đóng BHYT dành cho chi phí quản lý dự kiến không gây tác động tiêu cực đến việc quản lý quỹ BHYT. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chi phí quản lý BHYT chỉ chiếm 3,7% tổng số tiền thu BHYT vào năm 2020 và chiếm 3,3% vào năm 2021.

Năm 2023 mức lương tối thiểu tăng và sẽ tiếp tục tăng lương do cải cách tiền lương, đồng thời tỷ lệ bao phủ BHYT ngày càng tăng. Do đó, việc này dự kiến không gây tác động tiêu cực đến việc quản lý quỹ BHYT, bảo đảm ổn định, khả thi.

H.L

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/de-xuat-tang-moi-nam-khoang-1100-ty-dong-cho-kham-chua-benh-bhyt-166644.html