Đề xuất phối hợp tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 9238/VP-KGVX cho ý kiến chỉ đạo về việc đề xuất phối hợp thực hiện kế hoạch số 3846/KH-BCĐ, ngày 26/9/2016, của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đề xuất phối hợp tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Ảnh 1

Theo đó, UBND TP nhận được văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2000-2015. Dự kiến Hội nghị toàn quốc sẽ được tổ chức trong tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2016, với nội dung đánh giá kết quả 15 năm thực hiện phong trào của 5 danh hiệu văn hóa gồm: Gia đình văn hóa; làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Báo cáo đánh giá những kết quả đã đạt được, thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện phong trào giai đoạn tiếp theo.

Để chuẩn bị cho hội nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đánh giá tổng kết phong trào, chọn 10 ảnh về các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới của địa phương, viết bài về gương điển hình tiên tiến nhất trong 15 năm thực hiện phong trào, gửi về Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 15 năm thực hiện phong trào, đề xuất gửi hồ sơ về Ban Thi đua khen thưởng đề nghị khen thưởng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các hoạt động thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn đưa tin, bài phản ánh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động mới có hiệu quả trong phong trào và các hoạt động hướng về hội nghị để nhân dân cả nước biết, hưởng ứng.

Về việc này, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất, báo cáo UBND TP phối hợp tham gia thực hiện những nội dung liên quan theo đúng chức năng và thẩm quyền.

HP