Đề xuất phê duyệt quy hoạch mở rộng sân bay Cát Bi

Cục Hàng không Việt Nam vừa có tờ trình đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tờ trình nêu rõ vị trí, chức năng của sân bay Cát Bi là cảng hàng không quốc tế; tính chất sử dụng là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, sân bay Cát Bi có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp I; công suất 13 triệu hành khách/năm và 250.000 tấn hàng hóa/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cát Bi có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp I; công suất 18 triệu hành khách/năm và 500.000 tấn hàng hóa/năm.

Cát Bi là cảng hàng không quốc tế; là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Cát Bi là cảng hàng không quốc tế; là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Ở giai đoạn 2021 - 2030, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất giữ nguyên Nhà ga hành khách T1 hiện hữu; xây dựng Nhà ga hành khách mới T2, 2 cao trình tại khu vực phía đông Nhà ga hành khách hiện hữu.

Theo hồ sơ quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7/6/2023, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được mở rộng với quy mô đạt 13 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đến năm 2030.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/de-xuat-phe-duyet-quy-hoach-mo-rong-san-bay-cat-bi-243973.htm