Đề xuất nhiều phương án kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, ngay trong chiều nay Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ họp để xem xét hướng xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng sau khi Bộ Nội vụ đã có báo cáo.

Đề xuất nhiều phương án kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng - Ảnh 1

Trao đổi báo chí ngày 15/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn Chính phủ - cho biết, Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ về hướng xử lý kỷ luật hành chính với nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng theo chỉ đạo.

“Trong số các phương án được đề xuất, chưa thấy phương án tối ưu, do vậy phải bàn thêm trước khi trình cấp có thẩm quyền”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng khẳng định việc này không thể nói là làm ngay được vì việc này cần phải có cơ sở pháp lý, dựa trên căn cứ pháp luật cụ thể.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, kỷ luật nhưng phải đảm bảo đúng pháp lý vì việc “cách chức” Bộ trưởng một người đã nắm giữ trong cả một nhiệm kỳ liên quan đến rất nhiều việc.

Ông Dũng cũng thông tin, ngay trong chiều nay Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ họp để xem xét hướng xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng sau khi Bộ Nội vụ đã có báo cáo.

Trước đó, Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan để thống nhất quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng theo đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và các quy định của pháp luật, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước ngày 10/11/2016.

Ngày 3/11/2016, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Ban Bí thư cho biết đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có nhiều các vi phạm, khuyết điểm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, Ban Bí thư thống nhất rất cao (100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ban Bí thư đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Vũ Huy Hoàng bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng theo quy định.

N.Mạnh