Đề xuất năng lực xây dựng chính sách thương mại

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 12-11, Bộ Công thương và Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam công bố Thông báo với chủ đề: “Tăng cường năng lực xây dựng chính sách thương mại cho các hiệp hội doanh nghiệp và các trường đại học Việt Nam” do Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III (MUTRAP III) tài trợ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/187257